Vi informerer dig hermed om, at du kan administrere dit abonnement på din iPhone, hvis du betaler for dit medlemskab med Apple Pay, og du ønsker at afslutte dit medlemskab.

Hvis du ønsker at slå automatisk fornyelse fra, skal du følge disse trin:

På din iPhone:

  1. Åbn appen Indstillinger.
  2. Tryk på dit navn.
  3. Tryk på Abonnementer.
  4. Tryk på det abonnement, du vil administrere.
  5. Tryk på Cancel Subscription (Opsig abonnement). Hvis du vil annullere Apple One, men beholde nogle af abonnementerne, skal du trykke på Choose Individual Services (Vælg individuelle tjenester). Hvis du ikke kan se Cancel Subscription (Opsig abonnement), er abonnementet allerede annulleret og fornys ikke.